Bakan zibari’den, ITC başkanı Salihi’ye mektüp

29 Haziran 2011

Irak Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanlığı

Bakan Ofisi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Erşad Salihi,

Sizi saygı ile selamlarım.

Bakanlığımın internet sayfasında, kasıtlı olmadan, Irak’ın etnik grupları arasında Türkmenlere yer verilmemesinden ötürü ITC olarak duyduğunuz ve dile getirdiğiniz rahatsızlıktan bilgim oldu. Biz de sizinle aynı rahatsızlığı paylaşıyoruz. Sadece siz talep ediyorsunuz diye değil, Irak gerçeklerini doğru bir şekilde yansıtmak ve köken, mezhep ve inançlarıyla, Irak toplumunun bütün parçalarına duyduğumuz saygıyı dile getirmek adına, mezkur hatayı düzelteceğiz.

Konunun, nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmadan ve ileride tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri almadan, peşini bırakmayacağız.

Siz de benimle aynı fikirdesinizdir ki bu gibi hatalar Irak halkının üçüncü asli unsuru olan Türkmenlerin var olduğu gerçeğini yok sayamaz. Bu gerçek, Irak’ı ve Irak halkının bütün unsurlarını seven herkes tarafından kabul edilmektedir.

Irak ve Irak halkına hizmet yolunda Size ve Irak Türkmen Cephesi’ne daha fazla ilerleme ve esenlik dilerim.

En içten saygılarımla,

[İmza]

Hoşyar Zebari

Irak Dışişleri Bakanı

Bağdat, 12.6.2011

Comments are closed.