BİLDİRİ

17 Haziran 2011

Telafer’in imarı ve kalkınmaya başlamasıyla birlikte Irak halkının tüm gruplarının, özellikle Telaferlilerin barış ve sevgi içinde yaşamalarını ve Telafer’in Irak’ın diğer şehirleri ile eşit seviyeye yükselmesini temenni ederken, bu şehirde barış ve kardeşlik ruhunu yaymak amacıyla yardım ve desteklerini esirgemeyen tüm resmi ve gayri resmi kuruluşlara, partilere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederiz.
Zaman zaman bu sabırlı ve vefakâr şehrin havasını bulandıran açıklamalar duyuyor ve görüyoruz. Bu açıklamaları yapanların, başka kesimlerle olan birtakım hesaplarının muhasebesini yapacakları bir meydan arayışı içinde olduklarını görmekteyiz.
Biz Irak Türkmen Cephesi Telafer şubesi olarak, Telafer’in bugüne kadar hiç kimsenin hesaplaşma sahası olmasına izin vermediğimizi ve hiçbir zaman da izin vermeyeceğimizi, KDP 17. Şube sorumlusunun iddiasının tam aksine, Telafer’in tartışmalı bölge veya Kürt Bölgesi’nin bir parçası olmadığını, Telafer’in Irak’ın parçası olduğunu ve hali hazırdaki Irak devletinden başka bir devlete tabi olmayı kabul etmediğimizi ifade eder ve herkesin bildiği üzere, Telafer’in Irak’taki Türkmenler’in kalesi olduğunu ve sonsuza kadar tüm Iraklılar’ın iftihar ettiği kale olarak kalacağını vurgulamak isteriz.
 
 
 
                 Basın Ofisi
  Irak Türkmen Cephesi / Telafer

Comments are closed.