• Türkçe
  • English
  • العربية
28 Eylül 2021

Türk Bilim Birliği

19 Ocak 20202552

Tarihin bir çok sahnesinde birleşik olarak karşımızı çıkan Türk milletinin Uzay Çağında birleşmesi biraz zor gibi görünse de Bilimin mum ışığı sayesinde bu birleşmek mümkün olabilir.
Bu birleşmeyi bir kaç temel altında birleştirirsek;

1. Öğretmenler.
2. Öğrenciler.
3. Sistem.
4. Çalışma merkezleri.
5. Ortak dil.
6. Çevirmenler.
7. Özgüvenli gençler.
8. Mücadele.

Mutlak bir Türk birliğinin, Bilim altında birleşmesi için gereken en önemli başlıklar bunlardır. Bunları açmak gerekirse.

1. Öğretmenler:

Ulusunun çağdaş bir ulus olması için mücadele edecek bir nesil sadece öğretmenlerin sayesinde ortaya çıkar ve tüm mücadeleci ruhlarını öğretmenlerin yol gösterimi ile sağlar. Bu yolda öğretmen sıfatında ki insanlar ikiye ayrılır. “Paramı haram yapmamak için dersimi verip giderim” diyen ve işçi olarak sınıflandırdığım bu öğretmenlerden faydadan çok zarar gelir. Öğrencilerinin derdini dinleyip, onlara uygun yollar gösterip, sadece puan kazanmaları için değil de bilgiye erişmeleri için mücadele eden öğretmenler ise mücadeleci gerçek öğretmenlerdir. Yani işçi öğretmenlerin azalıp, mücadeleci gerçek öğretmenlerin artması Türk birliğine çıkan merdivende bizi bir basamak yükseltir. Mücadeleci öğretmenlerin görevi ağır olup derslerinde belirli planlar üzerinde çalışmaları gerekiyor. En ağır görev ise İlkokul öğretmenlerine düşüyor.

Değerli öğretmen,
Türk çocuklarının o körpe beyinlerine ailelerinden sonra bilimi aşılayacak olan sizlersiniz. Gelecek bir nesil sizin eseriniz olacağı için onlara her ders 5 dakikalık kısa bilimsel alıntılarla örnek olmalısınız. Çağımız biliminin ilerleyişini öğrencilerin takip etmesi için uğraşmalısınız. Mesela, vereceğiniz ödevler sırasında “Mars’a giden uzay aracının en son gönderdiği fotoğraflarını bulup getirene ek puanlar verilecek.” gibi bilimsel ödevler vererek onları teşvik edebilirsiniz. Her ders Türk tarihinde ki bilim adamlarımızı derleyerek, hayatlarını kısa kısa anlatabilir, günümüzde bilim adamlarımızın yaptığı çalışmaları dile getirebilirsiniz. Çocuklar gördüklerini tekrarlar, tekrarlananları sever. Bu nedenle ailelerinden belgesel kanallarını hep açık bırakmalarını isteyerek oyun bazlı çizgi filmlerinden daha çok belgesel bazlı çizgi filmlerine teşvik ederek bilini sevmelerini sağlayabilirsiniz. Lise ve Evrenkente(Üniversite) ulaşana kadar görecekleri her bilimsel olay onlara bilimi daha çok sevdirecektir. Lise ve Evrenkent seviyesine ulaşan öğrenciler ise yeni görevler edinmeye başlayacaktır.

2. Öğrenciler:

Orta veya ilk okul seviyesinde ki öğrenciler sıklıkla Lise ve Evrenkent seviyesinde ki görevler için hazırlık yapmalıdır. Liseye ve Evrenktlere ulaşan gençleri ise uzun ama bir o kadarda çok güzel görevler bekler.

Değerli öğrenci kardeşim,
Hayatının en güzel yıllarını geçirdiğin okulların sıkıcı gelmesini kendin sağlıyorsun. Çünkü okulların verdiği imkanları kullanmayarak ezberci sistemin getirisi olan ezbercilikten başka bir adım atmıyorsun. Tüm liseler pano çalışmalarını destekler, tüm liseler bilimsel yarışmaları destekler, tüm liseler en iyi imkanı sunup takdir almak için uğraş gösterir. Ama biz bunları görmezden geliriz. Bu yaptığımız çok büyük bir hatadır. Lise yıllarında beynimiz daha rahat anlayacağı için bir çok dersi aynı anda görürüz. Böylece evrenkent seviyesinde seçeceğimiz görevimiz ona göre belirlenir. Bu nedenle kendimize doğru görevi edinip yolumuza devam etmeliyiz. Hangi alanı seçersek seçelim dil bilmek önemlidir. En az 4, 5 dile hakim olan gençleri olan bir millet uzun yaşar. Bir çok Türk lehçesine hakim olan nesil ise Türk birliğine önderlik eder. Türk dünyasında ki diğer Türk kardeşlerinizle ortak çalışmalar yürütüp, ortak bilimsel çalışmalar yapmanız gerekiyor.
Aziz Sançar’ın dediği gibi Türk birliği Türk biliminden geçer. Bilimsel çalışmalarda tek çatı altında birleşmezsek Türk birliği ulaşılmaz bir hayal olmaya devam eder.

3. Sistem:

Sistemleri yaratan ulustur. Ulusun temelini Öğretmenler ve öğrenciler oluşturur. Yetişen nesil doğru bir sistemi bulup o sistemi hayata geçirmesi baya önemlidir. Ezberci sistemlerden olan Japonya eğitim sistemi benzeri bir sistemin sunulması, daha dünyada bir çok sistemleri kademeli olarak kullanmak bir ulusu ileriye taşıyacaktır. Bu adımda Türk dünyası ile ortaklaşa olarak tek sistem altında anlaşıp tüm Türk ülkelerinin aynı sistemi kullanması gereklidir. Böylece her Türk yabancılık ve zorluk çekmeden özgürce başka bir ülkesinde eğitimini geliştirebilir ve bilimsel çalışmalarını 2 katına çıkarabilir. Bilimsel çalışmalara da destek veren sistemler uzun yaşar, uzun yaşayan doğru sistemler ise mutlak milli birliğin getiricisi olur.

4. Çalışma merkezleri:

Türk dünyasın her ilinde çalışma merkezleri kurulması gerekiyor. Bu merkezlerde her bölgesinden bilim insanlarının araştırma yapması şart. Araştırma merkezlerinin artması ulaşılan refah ve bilim seviyesinin artmasına da neden olur. Artık bilim seviyesi sayesinde çağdaş bir millet olunma yolunda ilerlenmeye devam edilir. Araştırma merkezleri sayesinde ortaya atılacak olan yeni buluşlar ile bilimde önderlik devri başlayabilir. Günümüzün imkanları bunun daha fazlasını sunuyor. Gökdelenleri dikecek paramız var ama onların sadece 10’da biri fiyatına olan araştırma merkezlerine ayıracak paramızın olmaması üzücü. Deneycilik artmalı ve eğlence için ayrılan alanların azaltılıp deney alanlarına verilmeli. Böylece daha güzel buluş ve sonuçlar ortaya çıkar. Sisteminiz kötü, çalışma merkezleriniz olmasa dahi kendi imkanlarınız ile ciddi başarılar elde edebilirsiniz. Çeşitli kodlar öğrenerek yeni savunma programları yaratabilir, yapay zekayı geliştirebilirsiniz. Evinizden makine dersi alarak az fiyatlı girişimciliğe başlayarak sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Her şey istemenize bağlı.

5. Ortak dil:

Olası bir Türk birliği karşısında ki en büyük engel ortak bir dilin olmaması, maalesef bu durum bilimsel çalışmalara da engel olmakta. Ortak bir dil yaratılması kaynak sayısının 10 katına çıkması demektir buda araştırmalara çeşitli yardımcı kaynaklar getirmesidir. Herkes anadan doğma yabancı dile hakim değil ama yaratılacak ortak bir dile yani ortak Türkçeye hakim olarak büyürse ulaşacağı yerler, tanıyacağı şahsiyetler daha çok artacaktır. Türk bilim birliğinin olmazsa olmaz temeli Türk dil birliğidir. Bu nedenle sistemi yönetenler bu durum için olumlu adımlar atmasa da gençlik olarak harekete geçerek en az 4 Türk lehçesi öğrenerek kendi sistemimizin yöneticisi olabiliriz. Türk lehçelerini öğrenmek kolaydır, aynı dilin birazcık farklı yazılışı ve seslenişi olduğu için çok kısa zamanda öğrenilir.

6. Çevirmenler:

Türk bilim birliğinin olmazsa olmazı çevirmenlerdir. Onlara çok büyük görevler düşmektedir. Bir çok bilimsel yabancı kitapları, makaleleri Türkçeye çevirerek Türkçe kaynakları arttırmalı kadar güzel ve önemli bir görev çok yoktur. Her çeviride daha çok bilgiye ulaşılıp, daha çok kitleye yardımcı olunduğu için en faydalı çalışmalardandır. Özel çevirmenler sayesinde çağdaşlık şansımızın daha çok artacağı kesindir. Aynı zamanda Türkçe kaynakları dünyaya kazandırmak açısından da önemli konumdadırlar. Çevirmenlerin artması sistemi yönetenlerin yapacağı adımlardan öte bireylerin isteklerine bağlıdır. Hele ki günümüzde internet sayesinde ücretsiz şekilde yabancı dil dersleri alabilme imkanımız var. Bu fırsatları değerlendirmeliyiz.

7. Özgüvenli gençler:

Gelecekten ümitsiz, yarının kötü olacağını düşünen bir nesil asla başarıya ulaşmaz. Türk tarihinde ki başarıları göz önünde bulundurup gelecekte aynı başarıları alabileceklerini görmeleri gerekir. Hep üzerinde durduğum gibi yarınların nasıl olacağı belli değildir, onu şekillendirecek olan biz gençleriz. Biz eğer ümitsizliğe kapılırsak, yarın için atacağımız her adımımızın büyük başarılar getireceğine inanmazsak, kendimize güvenmezsek yarın mutlak kötü olacaktır. Bilim başarısızlığa kötü gözle asla bakmaz bu nedenle başarısız olsanız dahi çalışmalarınıza rahat rahat devam edebileceğiniz tek alan bilimdir.

8. Mücadele:

Mutlak Türk birliği için öğretmenlerin görev alması gerekiyor, öğretmenler görevlerini yaparken yetiştirecekleri genç nesil yani öğrenciler aldıkları görevle sistemi değiştirirler, değişen sistem ortak çalışma merkezlerinin kurulmasını sağlar, kurulan merkezlerde hayat çevirmenlerle ilerleyemeyeceği için ortaya ortak Türk dili atılır, ortaya atılan dilde kaynaklar azdır bilimciler zorluk çekmesin diye çevirmenler görevi alır ve çalışmaya başlar. Çevirecekleri her kaynak ile bizi bir basamak daha yükseltirler. Çevirmenlerin bu başarısı Özgüvenli gençlerin artması ve kaynağı çoğalan özgüvensiz gençlerin özgüvenleri toplamalarını sağlar, özgüvenli gençler ise bu döngüyü mücadele ile devam ettirir. Mücadele en önemli temeldir Türk birliği için, çünkü mücadele olmadan gerçek öğretmenler olmaz ve bir nesil yükselmek yerine düşüşe devam eder. Kısaca mutlak Türk bilim birliğinin temellerini böyle özetleyebiliriz. Bu ülkünün ana temellerinden en önemlisi ise bilimi seven mücadeleci gençlerin olmasıdır. Verdikleri bilim mücadelesi sayesinde onlarca yıl sonra Nobel ödülü alıp Türk birliği için büyük adımlar atarlar, ya da Türk biliminin en büyük yazarlarından olup millete ışık tutarlar. Bugün o mum ışığını tutanlar diğer Türk devletlerini ziyaret ederek orada ki körpe beyinlere aynı yukarıda ki önerileri verip mutlak Türk birliği için bilim birliğinin getirdiğini anlatan Aziz Sançar, Türkçe’nin en iyi bilim dili olduğunu savunup, Türkçe olan kaynakların artmasını savunan ve yine dünyanın en genç profesörü olan Oktay Sinanoğlu gibi devlerdir.

Bize düşen görev ise o mumların yeni taşıyıcıları olup hiç sönmeyecek bir dev ışığa dönüştürmektir. Bunu sadece sen başarabilirsin. Ne duruyorsun?
Haydi Mücadeleye…


Hakkımızda

Yayın hayatına 30 Nisan 2019 tarihinde başlayan Kerkük Net Haber Ajansı, Türkmeneli başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren başlıca konularda dünya kamuoyuna tarafsız haber akışı sağlamayı ilke edinmiştir. Irak Türkleri’nin millî davasına medya yolu ile hizmet gösteren bir kurumdur.


Bizi Sosyal Medyada Takip EdinTwitter

@kerkuknet – 2 ay

Kerkük’te Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni karşılamaya gelen Türkmen subaylar, İstiklal Marşı’nda selam durdukları…

@kerkuknet – 2 ay

Lider Erşat Salihi’nin Altunköprü’de PKK’ya karşı yaptığı açıklamaların ardından terör örgütü PKK üyeleri, Erşat Sa…

@kerkuknet – 3 ay

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Kerkük Net’e konuştu. Kerkük ziyaretini değerlendiren Güney, “Kerkü…