• Türkçe
  • English
  • العربية
06 Aralık 2021

Sistem Hata Veriyor

2 Mayıs 202019731
Mustafa Kemal Yılmaz

Günümüzde hızlı bir şekilde çağlar değişmektedir. Daha 70 yıl önce çok farklı bir çağı yaşıyorken, bugün Uzay Çağı’nın çocukları olarak geleceğe yön vermeye çalışmaktayız. Değişen çağlar, yeni gereklilikler doğurmaktadır. Eskiden ihtiyaçlarımıza göre şekillendirdiğimiz birçok sisteme bugün ihtiyacımız kalmamıştır. Eskiyi yeniye uyarlamadan devam ettirmek ise hatadan başka bir şey değildir. Bu yazıda ise eski yönetim sistemlerinin alternatifi olan, çağa göre uyarlanmış eski ve köklü bir sisteme kısaca göz atacağız. Karşımıza ilk defa Meritokrasinin Yükselişi (1) kitabında çıkan Meritokrasi sözcüğünün başına Nasyonal ekleyerek onu kendi toplumumuza göre de uyarlamaya ve anlamaya çalışacağız.

Sözcük anlamı çalışkanlığa, zekaya ve yeteneğe bağlı yönetim sistemi olan (2) Meritokrasiyi daha iyi anlamak için İngiltere merkezli Meritokrasi Partisinin yayımladığı 5 maddelik manifestoya bakmamız gerekir. Bu maddeler ise;

1. Kayırmacılık yoktur: Ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir.

2. Yandaşçılık yoktur: Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir.

3. Ayrımcılık yoktur: Cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Yetenek her şeydir.

4. Eşit imkânlar: Herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz.

5. Tatminkar erdemler: En başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler.

Genel olarak Meritokrasi Sisteminin amaçlarını ve hedeflerini özetleyen bu maddeleri iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu sistem sadece Devlet yönetiminde değil de tüm alanlarda bize başarı ve kazanç sağlayacaktır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bir işi ustasına verirseniz o işte hataya yer yoktur. 70 yıl önce Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmaya başlanan Demokrasi Sistemi artık kan kaybetmektedir. Her fırsatta hata vermekte ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Tüm çaba ve uğraşlar günümüzde Demokrasi sisteminin düzeltilmesini sağlayamamaktadır. Çünkü bu sistemin çağı artık geride kalmıştır. Çıktığı dönemde ne kadar ihtiyacımız olsa bile çağımızda artık bu sistem tamamen hatalıdır.

Neden mi? Çünkü, Demokrasi doğruya ve yeteneğe değil de kalabalığa bakar. Ülkelerin başına diploması şaibeli başkanlar geçirir, siyasi kayırmacılık vardır, vekil veya bakanın çocuğu veya akrabası yeteneğine bakılmaksızın her zaman en şanslıdır, özgürlük yoktur, özgür olduğunu sanan insanlar iktidarın siyasi görüşüne sahip olmadığı zaman hep engeller ile karşılaşmaktadır, verimlilik yoktur, yandaşçılık vardır, eşitsizlik vardır. Kısaca bugün milletlerin ve ülkelerin yükselmesini engelleyen her durum vardır.

 

Bu nedenle Osmanlı’nın altın çağında kullandığı (3) bir sistemi artık bulunduğumuz Uzay Çağının isteklerine göre şekillendirmemiz gerekmiyor mu?

Şimdi tarihin ve gerçeklerin bize verdiği derslere baktığımız zaman Meritokrasi sisteminin tek başına yetmeyeceği görülmüştür. Osmanlı döneminde Türk olmayan (Arap asıllı) paşalar herkesçe bilinen İngiliz destekli Arap İsyanında, Türk devletine ciddi zararlar vermiştir. Aynı şekilde Enver Paşa’nın yönetimi ele alması ile Osmanlı’da siyasi amaçlarla bulunan yaşlı komutanlar ordudan temizlenerek yerlerine genç, çalışkan ve zeki komutanlar getirilmiştir. Böylece zaferler alınmış ve Cumhuriyet için gereken zemin hazırlanmıştı. Türkçesi ”Liyakat Sistemi” olan Meritokrasi, İslam öncesi Türk Tarihinde de karşımıza çıkmaktadır. Elimize geçen belge ve kaynaklara göre eskiden Türk komutanların rütbe yükselişi denkleri ile yaptıkları güreşler sonucu belirleniyordu. Yapılan güreşlerde kazanan güçlüler Yüzbaşı, Binbaşı gibi rütbeler almaktaydı. Efsanevi Kür Şad gibi…

Aynı şekilde İslam Öncesi Türk Tarihinde de bölgede esir olarak bulunan Çinlilere asla rütbe ve yetki verilmemişti. Verildiğinde ise bir çok sıkıntılar yaşanmış ve Türk devleti her zaman zarar görmüştür.

Bu tarihi gerçeklik karşısında temeli zekaya, yeteneğe ve milliyete dayanan Nasyonal Meritokrasi (Milli Liyakat Sistemi) bizim için en ideal yönetim biçimi olmaktadır.

Nasyonal Meritokrasi’de ise Faydacılık gibi yeni bir madde eklenmesi gereklidir. Nasyonal Meritokrasi ile yönetilen bir ülkenin ana ulusundan olmayan yetenekli ve bilgili insanlardan tam yetki verilmeden faydalanılması gerekiyor.

Genel olarak toparlamamız gerekiyorsa bugün tüm dünya için en uygun yönetim biçimi Nasyonal Meritokrasidir. Bu nedenle ulusumuzun hızlı bir şekilde bu sisteme geçiş yapması gerekmektedir. Son dönemde Macaristan’ın Tükçü – Turancı partisi Jobbik’in son seçimlerle ana muhalefet olması bizi sevindirmiştir. Çünkü Jobbik’in temel görüşü Turancılık olsa bile temelinde Nasyonal Meritokrasi yatmaktadır. Gelecek seçimlerde başarılar diliyor ve Türkçü Macaristan’ın tekrardan yükselişe geçmesini ümit ediyoruz. (4)

Demokrasi sistemini hemen bırakamayacağımız gibi oy verecek olan “kalabalığın” bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Oy verecek insanlar liyakata göre insanları seçerse yetki alacak olan uzmanlar yönetime geldikten sonra alanında uzman olanlardan kabin oluşturarak ülkeyi yönetecektir.

Yoksa şeyhler, şıhlar bilimsel konularda ahkam kesmeye, ülkeleri ise diploması şaibeli başkanlar yönetmeye devam eder. Demokrasinin verdiği hataları artık görmenin zamanı değil mi?

Karar ve takdir yine büyük Türk ulusunundur.

—–

(1) Michael Young – Rise of the Meritocracy (Meritokrasinin Yükselişi)

(2) Latince: meritum ile Yunanca kratein sözcüklerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

(3) Devşirme Sistemi.

(4) Macaristan dahil bir çok Türk devleti hakkında tanıtım ve bilgilendirici yazılarım çeşitli mecralarda yayımlanmaya devam edecektir. Siz değerli okurlar okuyup, görüşlerinizi belirttiğiniz sürece yazıların sonu gelmeyecektir.

 

 

Mustafa Kemal Yılmaz


Hakkımızda

Yayın hayatına 30 Nisan 2019 tarihinde başlayan Kerkük Net Haber Ajansı, Türkmeneli başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren başlıca konularda dünya kamuoyuna tarafsız haber akışı sağlamayı ilke edinmiştir. Irak Türkleri’nin millî davasına medya yolu ile hizmet gösteren bir kurumdur.


Bizi Sosyal Medyada Takip EdinTwitter

@kerkuknet – 9 saat

Erşat Salihi ve Muhammet Mehdi Bayatlı uzun yıllardan sonra Kerkük’te bir araya geldi.

@kerkuknet – 4 gün

Iraklı asker, görev arkadaşlarına Türkçe şarkı söyledi.

@kerkuknet – 4 gün

Türkmen heyeti Bağdat’ta Maliki ile görüştü.